Ako pomôcť - 2% z daní

Ahojte všetci naši pomáhači,

opäť je tu obdobie, kedy sa budete rozhodovať, komu darovať 2% z Vašich daní. Budem Vám všetkým vďačná, ak sa rozhodnete pomôcť našej Paulínke. Všetky peniažky chceme opäť využiť na rehabilitačné pobyty v centre Possibilitas v Piešťanoch. Vďaka Vašej pomoci chceme ďalej voziť Paulínku na rehabilitácie a zadovážiť jej všetky pomôcky, ktoré potrebuje k životu.
Ako na to? Celý postup nájdete nižŠie.

Prosíme Vás, aby ste sa nenehali odradiť myšlienkami ako: "Moje 2% nestoja za reč" a podobne. Každý cent deťom pomôže k plnohodnotnejšiemu životu a zlepšeniu životných podmienok a najmä ich zdravotného stavu.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vaše veľké srdiečka.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov organizácie: PAULÍNKA n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 36077801
Ulica: Pannónska 1721/21
Mesto: Svätý Jur
PSČ: 900 21

Prosíme Vás o dodržanie všetkých údajov presne ako je uvedené na stránke. Už len nedodržanie interpunkcie zapríčiní, že Vaše príspevky nedorazia k nám. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na 0918 668 846.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC
  • Do 15.2.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

  • Následne požiadajte zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplateni dane

  • Z toho potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane, to je suma, ktorú môžete darovať. Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno darovať aj fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákon č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomno potvrdenie, ktoré je prílohou Vyhlásenia (pozri ďalej)

  • Výslednú sumu do výšky 2% resp. 3% zaokrúhlite na eurocenty nadol.

  • Uvedenú sumu ako aj všetky potrebné údaje vypíšte do tlačiva Vyhlásenie (tlačivo je možné upravovať priamo v počítači)

  • NOVINKA Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrnúť kolónku "súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

  • Obe vypísané tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy (prípade aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti), odneste alebo pošlite poštou do 30.4.2016 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Ak je pre Vás využitie pošty komplikované, zavolajte nám 0918 668 846 a dané tlačivá preberieme osobne.

 2. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít
  - vzor (prikladá sa kd Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb)

 3. PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov organizácie: PAULÍNKA, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 36077801
Ulica: Panónska 21
Mesto: Svätý Jur
PSČ: 900 21

Podrobnejšie informácie nájdete tu -> alebo na www.rozhodni.sk