Ako pomôcť - Staň sa dobrovoľníkom!

DOBROVOĽNÍK pomáha neivestičnému fondu PAULÍNKA bez nároku na finančný honorár. Venovať svoj čas, osobné kontakty, vedomosti a zručnosti, materiálne a iné zdroje našim deťom a ich rodinám, je jeho slobodné rozhodnutie. Sám si určuje časový rozsah, oblasť a spôsob pomoci. Dobrovoľníkom PAULÍNKA, n.f. sa môže stať aj príbuzný dieťaťa (rodič, súrodenec, ...), so súhlasom rodičov aj dieťa staršie ako 10 rokov, ktorému štatút dobrovoľníctva umožní prostredníctvom osobnej skúsenosti formovať pozitívne postoje k ľuďom s diagnózou DMO.

Ako sa môžete stať dobrovoľníkom neinvestičného fondu PAULÍNKA?

 1. Nový záujemca o dobrovoľníctvo vyplní *Prihlášku dobrovoľníka. Po jej doručení ho bude kontaktovať člen správnej rady
 2. Záujemca o status dobrovoľníka absolvuje úvodný osobný prípadne telefonický rozhovor s kompetentným členom správnej rady
 3. Nových dobrovoľníkov schvaľuje správna rada na obdobie 1 roka, v prípade mimoriadne situácie manažér konkrétneho projektu
 4. Databáza dobrovoľníkov sa aktualizuje 2 x ročne

* Prihlášku treba uložiť a poslať mailom na paulinka@paulinka.sk. Prosíme ako predmet správy uviesť "dobrovoľník - prihláška"

Čo môžete získať spoluprácou s nami?

 1. Dobrý pocit zo šírenia dobra a rozžiarených očí našich detí.
 2. Nové sociálne zručnosti a konkrétne skúsenosti s ľuďmi s DMO a ich rodinami.
 3. Konkrétnu skúsenosť s poctivou neziskovkou a možnosť podieľať sa na príprave a realizácii jej zaujímavých aktivít.
 4. V prípade niektorých konkrétnych projektov profesionálne zaškolenie.
 5. Raz do roka stretnutie s kompetentnými členmi správnej rady s cieľom zhodnotenia vzájomnej spolupráce.
 6. Zaujímavú referenciu do profesionálneho životopisu.
 7. Kontakty s novými ľuďmi - raz do roka neinvestičný fond Paulínka pozýva všetkých dobrovoľníkov na PAULÍNKIN DEŇ, na ktorom sa osobne stretnete s našimi deťmi, ich rodičmi, ostatnými dobrovoľníkmi a správnou radou