Ako pomôcť - prispejte

Príspevok kúpou brožúry "Naše deti"

Ak chcete prispieť kúpou brožúrky "Naše deti" v hodnote 10€, môžete si ju objednať e-mailom na paulinka@paulinka.sk a sumu zaplatiť na účet podľa pokynov uvedených nižšie.POKYNY K PLATBE:


Názov banky: Tatrabanka, Bratislava

Číslo účtu: SK59 1100 0000 0026 2307 2181

Príjemca: PAULÍNKA, n.f., Bratislava

Variabilný symbol: 01

Popis: Meno a priezvisko
Príspevok na konkrétne dieťa nášho fondu

Ak chcete prispieť na konkrétne dieťa podporované fondom Paulínka n.f., môžete si ho vybrať podľa jeho osobného príbehu, ktorý nájdete v brožúrke "Naše deti" (objednať tu).

POKYNY K PLATBE:
Názov banky: Tatrabanka, Bratislava
Číslo účtu: SK59 1100 0000 0026 2307 2181
Príjemca: PAULÍNKA, n.f., Bratislava
Variabilný symbol: 2012XXX*
Popis: Meno a priezvisko

* Variabilný symbol nájdete v brožúrke "Naše deti", ktorú si môžete objednať