Aktivity fondu - 2012

O K T Ó B E R

Aukcia umeleckých diel pre Naše Deti

13.10.2012

Dňa 13. októbra sme usporiadali vo Vodárenskom múzeu BVS vďaka reklamným partnerom aukciu obrazov „Pre naše deti“. Bolo to vyvrcholenie výtvarnej súťaže „Nájdi kamoša a pomôž“. Deti boli šťastné a usmiate, aj keď niektoré merali veľkú diaľku a vynaložili veľa úsilia, aby prišli na pár hodín do Bratislavy na toto podujatie.
Vďaka štedrosti dražiteľov sa nám podarilo vydražiť 3 156€. Celá suma bude použitá výhradne pre naše ťažko choré deti na rehabilitácie a pomôcky, ktoré im uľahčia život. Využitie týchto finančných prostriedkov bude zverejnené aj na našom webe.
Všetci, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí (či to boli výtvarníci, dražitelia alebo účinkujúci) sa zhodli na tom, že tento vydarený projekt by mal mať svoju tradíciu.
Ďakujeme Ninke Gažovičovej, skupine Nu Folder, Martinovi Nikodýmovi, Patrikovi Hermanovi, Andrejovi Augustínovi, Víťovi Filovi, Rišovi Bartalošovi, Rosťovi Prokopjukovi, Agátke Dzijak, všetkým , ktorí nám pomohli!

S E P T E M B E R

Krok za krokom zo samoty

8.-9.09.2012

Stretnutie Naších detí a ich rodičov v hoteli Junior v Jasnej doline. Viac informácií ako aj vyhodnotenie tohto projektu nájdete tu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange. Veľká vďaka patrí aj hotelu Junior.

J Ú L

VYHODNOTENIE 1. ročníka integrovanej výtvarnej súťaže NÁJDI KAMOŠA A POMÔŽ

18.07.2012

Ďakujeme všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí si vo svojom okolí našli kamaráta so zdravotným handicapom , zapojili sa do prvého ročníka integrovanej súťaže mladých výtvarníkov NÁJDI KAMOŠA A POMÔŽ a svoje diela nám doručili. Ďakujeme rodičom a pedagógom za trpezlivosť a pomoc pri vzniku týchto jedinečných kreatívnych diel.
Špeciálne poďakovanie patrí chránenej dielni HARMONI, n.o. v Bánovciach nad Bebravou za aktívnu propagáciu integrovanej súťaže v stredoslovenskom regióne a veľké srdce pri realizácii tvorivých dielní v priestoroch vlastnej čajovne.
Päťčlennú odbornú porotu 18.júla 2012 výdatne posilnili profesionálni výtvarníci PaedDr. Martin Laca, výtvarný pedagóg a riaditeľ Súkromnej umeleckej školy ARS STUDIO v Nitre a akademický maliar Andrej Augustín. Z celého srdca Vám ďakujeme za otvorené srdce pre pomoc našim aktívnym a kreatívnym deťom.
Odborná porota udelila 4 mimoriadne ceny a cenu Paulínky Ryšavej. V zlatom pásme sa v piatich vekových kategóriách umiestnilo 17 krásnych výtvarných diel a 24 prác sa umiestnilo v striebornom pásme. Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami na jesennej aukcii Vašich diel, súčasťou ktorej bude aj oficiálne ocenenie víťazov. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

M Á J

Bánovce kreslia pre Paulínku

22.05.2012

Silvinka bola Podhradská s Nelinkou Miklošovičovou a jej tatinom v Bánovciach nad Bebravou. Boli sme pozvaní dievcatami z "HARMONI" na maliarske popoludnie. Detičky sa zapojili do sutaze "Nájdi kamoša a maľuj". Bola to nádhera! Didevčatá, ďakujem za pozvanie a tešíme sa na spoluprácu.

A P R Í L

Teleráno

11.04.2012

Prezentovali sme integrovanú súťaž mladých výtvaníkov Nájdi kamoša a pomôž s podporou Nadácie TV Markíza. Patrik Herman spolu s Paulínkou a Olivinkou nakreslili vtipý, farbný obrázok.

Oxyterapia

Naše deti odštartovali OXYTERAPIU v OXYSLOVAKIA vďaka veľkorysosti majiteľky štúdia pani Júlií Grmanovej. Ďakujeme!

M A R E C

MIRROR, MIRROR

29.03.2012

Opäť vďaka Nadácii TV Markíza sme mali krásny zážitok. Najskôr sme boli pozvaní na male občerstvenie a potom sme sa už umelecky vyžívali na predpremiére novej Snehulienky. Bol to nádherný večer. Ďakujeme!

NAKRESLI RADOSŤ (workshop)

24.03.2012

Oskúšali sme si propozície pre výtvarnú súťaž „Nájdi kamoša a pomôž“. Kreslili sme voľnou technikou jednotlivo aj v skupinkách. Bolo pekné a zábavné popoludnie.

Workshop viedla Danka

F E B R U Á R

Cirque du Soleil

19.02.2012

Vďaka Nadácii TV Markíza naše deti boli na krásnom predstavení Cirque du Soleil. Všetci sme mali iskierky v očiach. Bol to neopísateľný zážitok.

Ďakujeme!

Benefičný koncert skupiny FRAGILE

14.02.2012

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli na dobrú vec a spoločnými silami nám pomohli vyzbierať sumu 2745,- €. Peniažky budú použité výhradne pre potreby detí, ktoré neinvestičný fond Paulínka n.f. podporuje a v súlade s účelom fondu.

Srdečne ďakujeme v mene našich detí.
Správna rada Paulínka n.f.

J A N U Á R

KVET VĎAKY z vrecoviny (workshop)

20.01.2012