Pripravujeme

AUKCIA umeleckých diel pre NAŠE DETI

Dňa 13. októbra sme usporiadali vo Vodárenskom múzeu BVS vďaka reklamným partnerom aukciu obrazov „Pre naše deti“. Bolo to vyvrcholenie výtvarnej súťaže „Nájdi kamoša a pomôž“. Deti boli šťastné a usmiate, aj keď niektoré merali veľkú diaľku a vynaložili veľa úsilia, aby prišli na pár hodín do Bratislavy na toto podujatie.
Vďaka štedrosti dražiteľov sa nám podarilo vydražiť 3 156€. Celá suma bude použitá výhradne pre naše ťažko choré deti na rehabilitácie a pomôcky, ktoré im uľahčia život. Využitie týchto finančných prostriedkov bude zverejnené aj na našom webe.
Všetci, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí (či to boli výtvarníci, dražitelia alebo účinkujúci) sa zhodli na tom, že tento vydarený projekt by mal mať svoju tradíciu.
Ďakujeme Ninke Gažovičovej, skupine Nu Folder, Martinovi Nikodýmovi, Patrikovi Hermanovi, Andrejovi Augustínovi, Víťovi Filovi, Rišovi Bartalošovi, Rosťovi Prokopjukovi, Agátke Dzijak, všetkým , ktorí nám pomohli!

Ď a k u j e m e
PAULÍNKA, n.f.
+421 918 66 88 46

Špeciálne poďakovanie za nezištnú pomoc