Prideľovanie finančných prostriedkov a darov

O pridelení finančných prostriedkov v neinvestičnom fonde Paulínka rozhoduje správna rada Schvaľovanie žiadosti správnou radou sa uskutočňuje raz štvrťročne počas zasadnutia správnej rady. Tomuto procesu musí predchádzať Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov alebo daru, ktorú žiadateľ pošle na adresu fondu. Žiadosť je nenárokovateľná, nakoľko fond môže rozdeliť iba toľko prostriedkov, koľko sa mu od sponzorov a donorov podarilo získať.

Základné kritériá pre posudzovanie žiadostí:
  1. aktuálna výška finančných prostriedkov na účte n.f. Paulínka
  2. aktivita a spolupráca rodičov dieťaťa pri získavaní sponzorov
  3. žiadateľom môže byť len zdravotne hendikepovaná osoba

Žiadateľ dostane vyrozumenie stanoviska k Žiadosti do 21 dní po zasadnutí správnej rady. Financie sa používajú výhradne na veci, ktoré nehradí štát a ktoré korešpondujú s účelom fondu. Ide o pohonné hmoty, terapeutické pomôcky, terapie, operačné zákroky aj v zahraničí a iné pomôcky a vybavenie, uľahčujúce život hendikepovaných.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHAJÚ NAŠIM DEŤOM!!!