Sponzori

Qualita správa bytov s.r.o.
IPR KAMEŇ
Progast
Uniagro
AF REHAB
Bevanda
Ruža
Agentúra PMM, s.r.o.
bezplatné poskytnutie sídla fondu, bezplatné poskytnutie služieb v oblasti marketingového poradenstva, písania projektov, grafického spracovania letákov, prezentácií, vianočných pohľadníc, pomoc pri tlači a ich distribúcii, konzultácie pri tvorbe novej www stránky, pomoc pri organizovaní plánovaných podujatí
František Hájovský
dizajn a grafika webovej stránky, súčasná forma loga
Richard Trebichavský
kompletizácia webovej stránky
UNIQUE PACK s.r.o.
sponzorovanie tlače brožúr