Správna rada n.f. Paulínka

Správna rada

Mgr. Beáta Kováčová, správkyňa n.f.
Adriana Kolníková, revízor


Členovia správnej rady:

Jakub Bobok - predseda
Andrea Pavlík Timková

Člen správnej rady neinvestičného fondu PAULÍNKA je čestná funkcia.
Bez nároku na finančný honorár sa aktívne podieľa na oslovovaní nových sponzorov, prichádza s novými nápadmi, podieľa sa na realizácii projektov, 4 x ročne sa osobne zúčastňuje zasadnutí správnej rady, má zodpovednosť za rozhodnutia prijaté správnou radou. Spôsobom svojej komunikácie buduje dobré meno neinvestičného fondu s dôrazom na jeho dôveryhodnosť a transparentnosť.